Bērna izglītošana datora lietošanā

Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā jau pavisam maziem bērniem rodas interese par datoriem, kā arī pieeja tiem. Vecāki ļoti bieži ļauj bērniem izmantot datoru konkrētām darbībām – piemēram, lai skatītos multfilmas vai spēlētu spēles. Tomēr reizēm vecāki neapzinās, ka bērni ir ļoti ziņkārīgi un arī attapīgi, un, nepieskatīti, ātri vien var nokļūt dažādās citās mājas lapās, vai nejauši izdzēst kādu svarīgu dokumentu, vai izdarīt ko citu. Tādēļ jau no pirmā brīža, kad atļaujat bērnam jebkādu saskari ar datoru, ir jāsāk iepazīstināt viņu ar datora un IT drošības jautājumiem. Maziem bērniem arī būs vieglāk iemācīt IT drošības normas kā kaut ko pašsaprotamu, tāpat viņiem būs mazāk iebildumu pret prasību atskaitīties un lūgt atļauju darīt konkrētas darbības ar datoru. Sarunas par šiem jautājumiem pasargās ne tikai vecākus no nepatīkamiem pārsteigumiem, ko bērns varētu sagādāt, lietojot datoru, bet arī noderēs bērnam nākotnē, jo viņam jau būs ieaudzināts tas, ka, darbojoties ar datoru, jābūt tik pat piesardzīgam, kā reālajā dzīvē. Jau iepriekš mēs esam apskatījuši dažādas vecākvadības programmatūras rakstos „Rūpēs par bērnu drošību – vecākvadības programmatūra” un „Rūpēs par bērnu drošību – viedtālruņu un spēļu konsoļu ierobežojumi”. Šīs programmatūras ir ļoti noderīgas un, pirms ļaut bērnam darboties internetā, būtu nepieciešams aprīkot datoru ar kādu no tām. Tomēr vēl svarīgāk par interneta satura vai pie datora pavadītā laika ierobežošanu ir iemācīt bērnam pašam apzināties, kā jārīkojas. Ir nepieciešams kārtīgi aprunāties ar bērnu par visiem svarīgākajiem un viņu interesējošiem ar datoru saistītiem jautājumiem. Jāatceras, ka, ja bērns ir iemācīts nerunāt ar svešiniekiem uz ielas, tas uzreiz nenozīmē, ka viņš to pašu spēs uzreiz attiecināt arī uz svešiniekiem internetā.

Ar ko sākt?

Lai arī ir iespējams, ka pēc pāris gadiem Jūsu bērns jau pārzinās datoru labāk nekā Jūs pats, sākotnēji ir nepieciešams bērnam sniegt ieskatu par drošu datora lietošanu. Nebūt nav jābūt datorspeciālistam, lai spētu bērnam iemācīt galveno par datoru drošību. Tāpat arī jāsaprot, ka saruna par drošību internetā nebūs vienreizējs pasākums. Ir svarīgi šo sarunu regulāri atkārtot – turklāt tādā veidā, lai bērns apzinās, ka jebkurā brīdī var vērsties pie vecākiem pēc palīdzības un nejustu bailes, ka, izstāstot par savām problēmām internetā, varētu tikt par notiekošo sodīts un, iespējams, zaudētu piekļuvi internetam. Protams, katram bērnam ir jāpieiet individuāli. Vecāki savus bērnus pazīst vislabāk, tādēļ arī pirms sarunas var izvērtēt, kā tieši veidot šo sarunu ar bērnu. Tāpat nevajag satraukties, ja bērns vairs nav pavisam mazs, bet saruna par drošību internetā vēl nav notikusi. Nekad nav par vēlu pārliecināties, ka bērns ir drošībā virtuālajā vidē. Runājot ar pavisam maziem bērniem, nepieciešams tos iepazīstināt ar galvenajām pamatlietām - kas īsti ir dators un ka tas nav spēļu manta, kā arī, lai to lietotu, ir jāprasa vecākiem atļauja. Svarīgi jau no paša sākuma iesaistīties ar bērnu diskusijās par viņam interesējošiem jautājumiem, kā arī mudināt, lai viņš stāsta visu, ko ir darījis pie datora.

Kad bērns jau kļūst vecāks

Bērnam pieaugot, rodas arvien lielāka vēlme pēc privātuma. Reizē ar pieaugšanu, bērns arvien vairāk sāk lietot internetu, sāk izmantot dažādus sociālos portālus un citas interneta piedāvātās iespējas. Šajā brīdī ir nepieciešams īpaši piedomāt pie tā, kā ar bērnu tiek runāts par drošību internetā. Vislabāk ir ieviest šādus jautājumus ikdienā – ne tikai apjautāties, kā šodien gāja skolā, bet arī ik pa laikam pajautāt, kas jauns noticis internetā. Šādas sarunas ļaus saprast, ka arī internetā notiekošais ir gana ikdienišķs un nepieciešamības gadījumā ir iespējams vērsties pie vecākiem. Svarīgi būtu piefiksēt dažus svarīgākos jautājumus, par kuriem būtu nepieciešams regulāri parunāt ar savu bērnu – pārrunājiet, ko viņš un viņa draugi dara internetā, kādas ir populārākās mājas lapas (vislabāk būtu ļaut, lai bērns tās parāda), kā arī svarīgākais ir noskaidrot, vai bērns nav saskāries ar ko nepatīkamu vai aizskarošu, darbojoties internetā. Tāpat svarīgi ir iepazīstināt bērnu ar datora vīrusiem. Jāizstāsta, ka tie ir līdzīgi, kā īstie vīrusi – tie uzbrūk datoram un nodara tam kaitējumus. Šie kaitējumi var būt dažādi – ja datoram uzbrūk vīruss, tā lietotāji var zaudēt savus dokumentus, kontroli pār datoru vai pat ciest finansiālus zaudējumus. Tādēļ jāpastāsta bērnam, ka viņš nekādā gadījumā nedrīkst apstiprināt nesaprotamus paziņojumus vai atvērt nezināmas programmas bez vecāku atļaujas.

Iepazīstināšana ar programmām, sociālajiem portāliem un parolēm

Pirms ļaujat bērnam patstāvīgi izmantot internetu, būtu nepieciešams datoru aprīkot ar vecākvadības programmatūru, kas tika pieminēta raksta sākumā. Tā palīdzēs filtrēt interneta saturu, lai tas būtu bērnam piemērots. Pēc tam iepazīstiniet bērnu ar noderīgākajām mājas lapām – piemēram, meklēšanas iespējām google.lv, e-pasta izveidošanu, sociālajiem portāliem, utt. Tad, kad bērns sāk izrādīt interesi un vēlas izveidot savu kontu kādā sociālajā portālā, palīdziet viņam izveidot savu profilu. Tā Jūs varēsiet būt droši, ka bērns izveido sev piemērotu sociālā portāla kontu, kurā netiek neapdomīgi izpausta personiskā informācija. Viena no svarīgākajām lietām, lietojot internetu, ir paroles. Tās vienmēr jācenšas izdomāt sarežģītas un jātur tās slepenībā, pat no draugiem. Par parolēm vairāk varat izlasīt rakstā „Paroļu nebūšanas jeb nomaini savu paroli. Tagad.”. Izstāstiet bērnam, kā izdomāt drošu paroli un paskaidrojiet viņam, ka, ja parole tiks uzlauzta, tad kāds svešinieks varēs piekļūt visai informācijai, kas tiek glabāta uzlauztajā kontā. Tāpat arī pastāstiet, ka, lietojot datoru kādā publiskā vietā, piemēram, bibliotēkā, ir nepieciešams vienmēr atslēgties no saviem kontiem, nevis tikai izslēgt interneta pārlūkprogrammu.

Interneta lietošanas noteikumi

Diezgan efektīvs veids, kā vienmēr atgādināt bērnam par drošību internetā, ir izveidot speciālus interneta lietošanas noteikumus. Tos būtu vēlams izstrādāt kopā ar bērnu, uzrakstīt uz lapas un tad parakstīties gan vecākiem, gan bērnam. Pēc tam vēlams pielikt tos pie sienas netālu no datora, lai tie vienmēr būtu acu priekšā. Šāda dokumenta izveidošana liek bērnam saprast, ka šie jautājumi ir svarīgi, un viņš arī centīsies pildīt visu norunāto, jo īpaši tādēļ, ka tas ir apstiprināts ar parakstu. Protams, šos noteikumus varat pielāgot pēc vajadzības, bet šeit būs daži no svarīgākajiem jautājumiem, ko varētu iekļaut:
  • Es bez vecāku atļaujas neatklāšu nevienam internetā personisku informāciju par sevi un saviem vecākiem – adresi, telefona numuru, skolu, utt.
  • Es uzreiz izstāstīšu vecākiem, ja kaut kas vai kāds man liks justies neērti internetā, tai skaitā, ja kāds rakstīs man aizskarošas ziņas.
  • Es nekad nepiekritīšu satikt kādu dzīvē, ar ko esmu iepazinies internetā. Ja tiešām šķiet, ka es kādu personu gribētu satikt, vispirms tas ir jāpārrunā ar vecākiem un tikšanās laikā noteikti jābūt klāt vismaz vienam no vecākiem.
  • Es bez vecāku atļaujas nelejupielādēšu jaunas programmas datorā.
  • Es akceptēšu to, cik daudz un kad vecāki man ļauj lietot datoru.
  • Es nekad nesūtīšu ziņas vai bildes, kas varētu aizskart kādus citus cilvēkus.
  • Es iepazīstināšu vecākus ar jaunākajām un interesantākajām lietām un vietnēm, ko esmu atradis internetā.
Savukārt vecāki varētu apsolīt, ka vienmēr būs gatavi uzklausīt bērnu, un centīsies sniegt padomu un kopīgiem spēkiem rast risinājumu, ja tāds būs nepieciešams.

Secinājumi

Dators un internets ir neatņemama jebkura mūsdienu cilvēka dzīves sastāvdaļa. Mūsu bērnu dzīvēs informācijas tehnoloģijas jau no agra vecuma ieņem svarīgu vietu, tādēļ jo agrāk bērni tiks iemācīti piesardzīgi darboties ar datoru, jo vairāk iespējamās problēmas izdosies novērst.