Informācija par apdraudējumiem

poseidon

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar poseidon datorvīrusu, kurš paredzēts norēķinu karšu informācijas zagšanai.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu, kā arī operatīvi sazināties ar savu banku un informēt par notikušo

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://securityboulevard.com/2018/09/poseidon-malware/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with poseidon a computer virus intended for the theft of payment card information.

What to do:
It is necessary to perform a full scan of the computer with an updated antivirus program, as well as to promptly contact your bank and inform it about the incident.

More information is available here:
https://securityboulevard.com/2018/09/poseidon-malware/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.