Informācija par apdraudējumiem

opennetbios

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Uz Jūsu iekārtas iespējams ir aktivizēta Network Basic Input/Output sistēma (NetBIOS), kas brīvi pieejama no publiskā interneta.

Ko darīt:
Iesakām šo funkcionalitāti izslēgt, sekojot instrukcijām, kas atrodamas šeit:
https://auditsquare.com/advisory/windows/how-to-disable-netbios

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your device may have an enabled Network Basic Input/Output system (NetBIOS), it is freely accessible from the public internet.

What to do:
We recommend disabling this functionality by following the instructions:
https://auditsquare.com/advisory/windows/how-to-disable-netbios

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.