Apgūsti kiberdrošības pamatus

Digitālajā rokasgrāmatā esam vienuviet apkopojuši ieteikumus gan darbiniekiem, kas vēlas uzlabot vispārējo kiberdrošību savā darba vietā, gan uzņēmumu un iestāžu vadībai, lai sekmētu kiberdrošas vides veidošanu. Ieteikumi pielāgojami, ņemot vērā katras darba vietas specifiku un iekšējo kārtību.

Noskaties arī video par Parolīzi, Muļķerēšanu un Spaidoni