Informācija par apdraudējumiem

vipersoftx

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar vipersoftx RAT (Remote accesed trojan) datorvīrusu, kurš sazinās ar savu kontroles serveri un veic kaitnieciskas darbības jūsu datorā. Parasti tas tiek lejupielādēts no aizdomīgām domēnu vietnēm vai torentu lejupielādēm, un var veikt uz jūsu iekārtas sekojošas darbības - piekļūt kamerai, zagt privilēģētu informāciju, piemēram, kriptovalūtas maksējumu adreses un paroles informāciju, kas glabājas pārlūkos un paroles pārvaldniekos, lejupielādēt citas ļaunatūras, dzēst vai mainīt failus un citas darbības.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.trendmicro.com/en_se/research/23/d/vipersoftx-updates-encryption-steals-data.html

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with vipersoftx RAT (Remote accesed trojan), a computer virus that communicates with your control server and performs malicious actions on your computer. It is usually distributed through the download of cracked software from multiple sources such as suspicious domains or torrent downloads, and can perform the following actions on your device: access the camera, steal privileged information such as cryptocurrency wallet addresses and password information stored in browsers and password managers, download other malware, delete or modify files, and more.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://www.trendmicro.com/en_se/research/23/d/vipersoftx-updates-encryption-steals-data.html

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.