Oktobris – Eiropas kiberdrošības mēnesis

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par kiberdrošības jautājumiem, 2014.gada oktobris ir pasludināts par Eiropas kiberdrošības mēnesi. Šogad kiberdrošības mēneša aktivitātēs piedalās 40 organizācijas 25 Eiropas valstīs, tai skaitā arī Latvijā.

CERT.LV kiberdrošības mēneša ietvaros rīkos vairākus pasākumus gan sabiedrībai, gan IT drošības profesionāļiem, gan valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem.

Mēneša noslēgumā, 28.oktobrī notiks Datorologa akcija, kuras laikā ikviens varēs pārbaudīt savu datoru pie "datorologa" jeb CERT.LV eksperta, kurš bez maksas pārbaudīs datora "veselību" un veiks "ārstēšanu", ja tāda būtu nepieciešama, kā arī sniegs padomus par drošu interneta un datora lietošanu.

Kiberdrošības jautājumu aktualizēšana ir plānota visa mēneša garumā, CERT.LV speciālistiem viesojoties skolās un valsts un pašvaldību iestādēs.

Eiropas kiberdrošības mēnesi organizē Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Kampaņas mērķis ir veicināt Eiropas iedzīvotāju vidū nopietnāku attieksmi pret draudiem, kas saistīti ar virtuālo vidi, un izpratni par kiberdrošības jautājumiem, sekmējot informācijas apmaiņu izglītojošu pasākumu veidā.

Informācija par Kiberdrošības mēneša aktivitātēm Eiropā ir pieejama Eiropas Kiberdrošības mēneša tīmekļa vietnē cybersecuritymonth.eu/whats-ecsm.