Pārbaudi savas zināšanas IKT drošībā ar e-GUARDIAN drošības prasmju barometru

CERT.LV aicina pārbaudīt savas zināšanas un prasmes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju drošībā, izmantojot e-GUARDIAN drošības prasmju barometru:

e-GUARDIAN IKT drošības prasmju barometrs
Tests sadalīts trīs daļās:
  • privātums un datu aizsardzības zināšanas
  • internets un e-pasta prasmes
  • sociālo tīklu izmantošana
Testa laikā jāatbild uz 35 jautājumiem. Zināšanas tiek vērtētas katrā no kategorijām, kā arī tiek piešķirts kopējais drošības prasmju vērtējums.

e-GUARDIAN bija starptautisks projekts, kurā piedalījās partneri no vairākām valstīm. e-GUARDIAN projekta mērķis bija apmācīt izglītojošo iestāžu darbiniekus un pasniedzējus par drošu datoru un interneta izmantošanu, lai viņi var izmantot šīs zināšanas savā darbā, kā arī nodot tās saviem studentiem.

Vairāk par e-GUARDIAN projektu: www.likta.lv