Informācija par apdraudējumiem

zloader

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar Zloader ļaunatūru. Zloader ir kaitnieciska programma, kas ir līdzīga Zeus datorvīrusam. Tā lietotāja apmeklētā mājaslapā iefiltrē ļaundabīgu kodu, kas tālāk darbojas, lai zagtu norēķinu kāršu datus un citu privātu informāciju.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu, kā arī nomainīt visas paroles un bloķēt bankas norēķinu kartes, kas izmantotas pirkumiem tiešsaistē uz inficētās iekārtas.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.proofpoint.com/us/blog/threat-insight/zloader-loads-again-new-zloader-variant-returns

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with Zloader malware. Zloader is a malicious program that is similar to Zeus computer virus. It filters malicious code into the website visited by the user, which then acts to steal payment card data and other private information.

What to do:
It is necessary to perform a full computer scan with an updated antivirus program, as well as change all passwords and block bank payment cards used for online purchases on the infected device.

More information is available here:
https://www.proofpoint.com/us/blog/threat-insight/zloader-loads-again-new-zloader-variant-returns

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.