Informācija par apdraudējumiem

zeus_panda

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar zeus panda datorvīrusu. Šis trojāns zog sensitīvu informāciju no jūsu iekārtas, piemēram, paroles un bankas norēķinu karšu datus, un sūta šo informāciju uz savu kontroles serveri, kur tai var piekļūt kibernoziedznieki.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu, kā arī nomainīt visas paroles un bloķēt bankas norēķinu kartes, kas izmantotas pirkumiem tiešsaistē uz inficētās iekārtas.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with the zeus panda computer virus. This Trojan steals sensitive information from your device, such as passwords and bank card information, and sends this information to your control server, where it can be accessed by cybercriminals.

What to do:
It is necessary to perform a full computer scan with an updated antivirus program, as well as change all passwords and block bank payment cards used for online purchases on the infected device.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.