Informācija par apdraudējumiem

xmrminer

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar xmrminer ļaunatūru. Šī ļaunatūra izmanto jūsu datorsistēmas resursus, lai ģenerētu jeb "ražotu" Monero kriptovalūtu. Par to varētu liecināt īpaši palēnināta iekārtas darbība un uzkaršana.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with xmrminer malware. This malware uses the resources of your computer system to generate or "produce" Monero cryptocurrency. This could be indicated by a particularly slow performance and heating up of the device.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.