Informācija par apdraudējumiem

wrokni

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar wrokni datorvīrusu. Wrokni ir ļoti bīstams trojāna tipa vīruss, kurš var veikt vairākas nesankcionētas darbības jūsu datorsistēmā.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with the wrokni computer virus. Wrokni is a very dangerous Trojan type virus that can perform several unauthorised activities on your computer system.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.