Informācija par apdraudējumiem

wannacrypt

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar WannaCrypt šifrējošo izspiedējvīrusu. Šis vīruss šifrē failus uz jūsu iekārtas. Iespējams esat saņēmis arī izspiešanas vēstuli, kurā pieprasīts samaksāt par failu atgūšanu.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu. Nekādā gadījumā nekomunicēt ar kibernoziedzniekiem un nepārskaitīt prasīto izpirkumu, jo tas negarantē datu atgūšanu. Ja iespējams, atjaunojiet datus no failu rezerves kopijām. Kā arī iesakām izpētīt vietni https://www.nomoreransom.org un pārbaudīt, vai jūsu konstatētajai vīrusa versijai jau nav pieejama atšifrēšanas atslēga.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with WannaCrypt encrypting ransomware. This virus encrypts files on your device. You may have also received a letter requesting payment for file recovery.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. Under no circumstances should you communicate with cybercriminals or transfer the required ransom, as this does not guarantee data recovery. If possible, restore data from file backups. We also recommend that you examine https://www.nomoreransom.org and check whether the decryption key is already available for the version of the virus you detected.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.