Informācija par apdraudējumiem

verst

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar verst datorvīrusu, kurš automātiski izplatās caur ārējiem datu nesējiem (zibatmiņas, ārējie cietie diski utt.). Šis vīruss ir ieprogrammēts sazināties ar savu kontroles serveri, lai lejupielādētu citas ļaunatūras.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with verst, a computer virus that automatically spreads through external data carriers (flash drives, external hard drives, etc.). This virus is programmed to communicate with your control server to download other malware.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.