Informācija par apdraudējumiem

vawtrak

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar vawtrak datorvīruss, kurš zog autentifikācijas datus (lietotājvārdus un paroles) no jūsu iekārtas.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu. Kā arī nomainīt paroles visiem kontiem.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with vawtrak, a computer virus that steals credentials (usernames and passwords) from your device.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. As well as change passwords for all accounts.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.