Informācija par apdraudējumiem

trojan.click3

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar kādu trojāna (trojan) tipa datorvīrusu. Šāda tipa vīrusi parasti maskējas par legālām programmām, kā arī var tikt izplatīti ar inficētu e-pastu pielikumu starpniecību. Vīrusa darbības diapazons var būt plašs: no citu papildu ļaunatūru lejupielādes un norēķinu karšu datu zādzībām, līdz failu dzēšanai un modificēšanai uz jūsu iekārtas.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with a Trojan-type computer virus. These types of viruses are usually disguised as legitimate programs and can be spread through infected e-mail attachments. The virus can range from downloading other additional malware and stealing payment card data to deleting and modifying files on your device.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.