Informācija par apdraudējumiem

trickbot

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar trickbot datorvīrusu. Šis vīruss ir klasificējams kā banku trojāns un parasti apdraud Windows datorsistēmas. Šis vīruss ir paredzēts sensitīvas informācijas zagšanai, piemēram, norēķinu karšu datu, e-pastu paroļu un citas privātas informācijas.
Uz jūsu servera iespējams atrodas arī aktīvs trickbot kontrolieris.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu, kā arī iesakām nomainīt visas paroles un bloķēt tās norēķinu kartes, kuras izmantotas pirkumiem tiešsaistē.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://blog.malwarebytes.com/detections/trojan-trickbot/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with the trickbot computer virus. This virus is classified as a banking trojan and usually threatens Windows computer systems. This virus is designed to steal sensitive information, such as payment card data, e-mail passwords, and other private information.
Your server may also have an enabled trickbot controller.

What to do:
You need to perform a full scan of your computer with an updated antivirus program, and we recommend that you change all passwords and block the payment cards used for online purchases.

More information is available here:
https://blog.malwarebytes.com/detections/trojan-trickbot/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.