Informācija par apdraudējumiem

teslacrypt

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar teslacrypt datorvīrusu. Šis vīruss apdraud tos lietotājus, kuri spēlē datorspēles. Minētā ļaunatūra var sašifrēt failus, kas ir saistīti ar datorspēlēm. Pēc tam lietotājam tiek nosūtīta izspiedēj-vēstule, prasot izpirkumu par failu atgūšanu.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu. Nekādā gadījumā nekomunicēt ar kibernoziedzniekiem un nepārskaitīt prasīto izpirkumu, jo tas negarantē datu atgūšanu. Ja iespējams, atjaunojiet datus no rezerves kopijām. Kā arī iesakām izpētīt vietni https://www.nomoreransom.org un pārbaudīt, vai jūsu konstatētajai vīrusa versijai jau nav pieejama atšifrēšanas atslēga.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/teslacrypt

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with the teslacrypt computer virus. This virus threatens users who play computer games. This malware can encrypt files that are related to computer games. A letter is then sent to the user requesting a redemption for file recovery.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. Under no circumstances should you communicate with cybercriminals or transfer the required ransom, as this does not guarantee data recovery. If possible, restore data from backups. We also recommend that you examine https://www.nomoreransom.org and check whether the decryption key is already available for the version of the virus you detected.

More information is available here:
https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/teslacrypt

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.