Informācija par apdraudējumiem

suppobox

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar Suppobox datorvīrusu. Šis trojāns var pārtvert visu datu plūsmu starp jums un serveri, kas ir saistīta ar finansiāliem darījumiem, proti - pirkšanu un pārdošanu. Tādā veidā iespējams nozagt jūsu bankas norēķinu karšu datus.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu, kā arī iesakām nomainīt visas paroles un bloķēt tās norēķinu kartes, kuras izmantotas pirkumiem tiešsaistē.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Risiken/BotNetze/WeitereBotNetze/BotNets/Suppobox.html

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with the Suppobox computer virus. This trojan can intercept all data traffic between you and the server that is related to financial transactions, namely – buying and selling. This is a way to steal your bank's payment card information.

What to do:
You need to perform a full scan of your computer with an updated antivirus program, and we recommend that you change all passwords and block the payment cards used for online purchases.

More information is available here:
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Risiken/BotNetze/WeitereBotNetze/BotNets/Suppobox.html

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.