Informācija par apdraudējumiem

spyeye

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar SpyEye ļaunatūru. Šis vīruss skar lietotājus, kuri izmanto Google Chrome, Opera, Firefox un Internet Explorer uz Windows operētājsistēmas. Šī ļaunatūra var vākt privātu informāciju, kā arī zagt norēķinu karšu datus.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu, kā arī bloķēt norēķinu kartes, kas izmantotas pirkumiem internetā uz inficētās iekārtas.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with SpyEye malware. This virus affects users who use Google Chrome, Opera, Firefox and Internet Explorer on the Windows operating system. This malware can collect private information as well as steal payment card data.

What to do:
It is necessary to perform a full computer scan with an updated antivirus program, as well as block payment cards used for online purchases on the infected device.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.