Informācija par apdraudējumiem

socks5systemz

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Kāda no Jūsu iekārtām iespējams ir inficēta ar socks5systemz ļaunatūru. Šī ļaunatūra inficē iekārtas un parvērš tās par pāradresācijas proxy serveriem. Ļaundari tos bieži izmanto, lai padarītu grūtāku viņu nelegālo un kaitīgo darbu izsekošanu.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.bitsight.com/blog/unveiling-socks5systemz-rise-new-proxy-service-privateloader-and-amadey

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
One of your devices may be infected with the socks5systemz botnet malware. The malware infects computers and turns them into traffic-forwarding proxies, which hackers can use to anonymize their malicious and illegal activity.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://www.bitsight.com/blog/unveiling-socks5systemz-rise-new-proxy-service-privateloader-and-amadey

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.