Informācija par apdraudējumiem

renocide

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar renocide datorvīrusu. Tas ir "tārpveida" vīruss, kurš ļaundarim sniedz iespēju piekļūt upura iekārtai un veikt kaitnieciskas darbības, piemēram, lejupielādēt papildu ļaunatūru. Simptomi, kas varētu liecināt par vīrusa klātbūtni – pēkšņi pazūd dažādi dokumenti un faili, kā arī jūsu bankas kontā uzrādās dīvaini darījumi un pārskaitījumi, ko pats neesat veicis.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu, kā arī operatīvi informēt savu banku par notikušo.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/threats/malware-encyclopedia-description?name=win32%2Frenocide

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with the renocide computer virus. It is a "worm-like" virus that allows a wrongdoer to gain access to a victim's device and perform malicious actions, such as downloading additional malware. Symptoms that may indicate the presence of the virus – suddenly various documents and files disappear, and strange transactions and transfers appear in your bank account, which you did not make yourself.

What to do:
It is necessary to perform a full scan of your computer with an updated antivirus program, as well as promptly inform your bank about what happened.

More information is available here:
https://www.microsoft.com/en-us/wdsi/threats/malware-encyclopedia-description?name=win32%2Frenocide

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.