Informācija par apdraudējumiem

ramnit

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar ramnit datorvīrusu. Šis vīruss var inficēt jūsu failus, kā arī var vākt privātu informāciju no kompromitētās ierīces. Šis vīruss var izplatīties caur ārējiem datu nesējiem (zibatmiņām, ārējiem cietajiem diskiem utt.)

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.f-secure.com/v-descs/virus_w32_ramnit.shtml

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with the ramnit computer virus. This virus can infect your files and also collect private information from the compromised device. This virus can spread through external data carriers (flash drives, external hard drives, etc.)

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://www.f-secure.com/v-descs/virus_w32_ramnit.shtml

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.