Informācija par apdraudējumiem

qsnatch

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar qsnatch vīrusu. Šis vīruss var lejupielādēt papildu ļaunatūras, piemēram, password logger (zog paroles) uz jūsu datora, kā arī izgūt privātu informāciju, vai uzstādīt attālinātu piekļuvi pie jūsu ierīces, ko tālāk varētu izmantot citi kibernoziedznieki.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with the qsnatch virus. This virus can download additional malware, such as password logger (steal passwords) on your computer, retrieve private information, or set up remote access to your device for further use by other cybercriminals.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.