Informācija par apdraudējumiem

qrypter.rat

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar qrypter rat (Remote accesed trojan) datorvīrusu, kurš sazinās ar savu kontroles serveri un veic kaitnieciskas darbības jūsu datorā. Šis vīruss kibertelpā pazīstams arī kā Qarallax, Quaverse, QRAT un Qontroller. Parasti tas tiek izplatīts caur inficētiem e-pasta pielikumiem, un var veikt uz jūsu iekārtas sekojošas darbības - piekļūt kamerai, lejupielādēt citas ļaunatūras, dzēst vai mainīt failus un citas darbības.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://securityaffairs.co/wordpress/70272/malware/qrypter-rat-malspam-february.html

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with qrypter rat (Remote accesed trojan), a computer virus that communicates with your control server and performs malicious actions on your computer. This virus in cyberspace is also known as Qarallax, Quaverse, QRAT and Qontroller. It is usually distributed through infected email attachments and can perform the following actions on your device: access the camera, download other malware, delete or modify files, and more.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://securityaffairs.co/wordpress/70272/malware/qrypter-rat-malspam-february.html

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.