Informācija par apdraudējumiem

qadars

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar qadars datorvīrusu. Lietotāja apmeklētā mājaslapā šis vīruss iefiltrē ļaundabīgu kodu, kas tālāk darbojas, lai zagtu norēķinu kāršu datus un citu privātu informāciju.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu, kā arī iesakām nomainīt visas paroles un bloķēt tās norēķinu kartes, kuras izmantotas pirkumiem tiešsaistē.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://threats.kaspersky.com/en/threat/Trojan-Banker.Win32.Qadars/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with the qadars computer virus. On the website visited by the user, this virus filters malicious code, which further acts to steal payment card data and other private information.

What to do:
You need to perform a full scan of your computer with an updated antivirus program, and we recommend that you change all passwords and block the payment cards used for online purchases.

More information is available here:
https://threats.kaspersky.com/en/threat/Trojan-Banker.Win32.Qadars/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.