Informācija par apdraudējumiem

pseudomanuscrypt

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu iekārta iespējams ir inficēta ar pseudomanuscrypt ļaunatūru, kas ir definēta kā spiegošanas ļaunatūra. Tās darbības iekļauj VPN datu zagšanu, klavieratūras nospiedumu reģistrēšanu, ekrānuzņēmumu un video fiksēšanu, skaņas ierakstīšanu ar mikrofonu, lejupielādēt citas ļaunatūras, dzēst vai mainīt failus un citas darbībaskā arī citas darbības.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://asec.ahnlab.com/en/31683/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your device may have been infected with pseudomanuscrypt, a computer virus is defined as spyware. It's capabilities include stealing VPN connection data, logging key presses, capturing screenshots and videos of the screen, recording sound with the microphone, stealing clipboard data and operating system event log data (which also makes stealing RDP authentication data possible), and much more.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://asec.ahnlab.com/en/31683/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.