Informācija par apdraudējumiem

pitou

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar Pitou datorvīrusu. Šis vīruss izmantot jūsu datoru, lai sūtītu surogātpastu cilvēkiem, kuri saglabāti jūsu e-pasta kontaktu sarakstā. Šajos e-pastos, var tikt paslēptas arī citas ļaunatūras, kas veic papildu kaitnieciskas darbības (zog sensitīvu informāciju, šifrē datus utt.).

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu, kā arī brīdināt jūsu kontaktu sarakstu par kaitnieciskiem e-pastiem, ja tādi tikuši jūsu vārdā izsūtīti.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.pcrisk.com/removal-guides/15294-pitou-trojan

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with Pitou computer virus. This virus will use your computer to send spam to people who are on your email contact list. These emails may also hide other malware that performs additional malicious activities (steals sensitive information, encrypts data, etc.).

What to do:
You need to perform a full scan of your computer with an updated antivirus program, as well as alert your contact list of malicious emails if they have been sent on your behalf.

More information is available here:
https://www.pcrisk.com/removal-guides/15294-pitou-trojan

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.