Informācija par apdraudējumiem

pandabanker

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar pandabanker datorvīrusu. Šī ļaunatūra darbojas līdzīgi Zeus trojānam. Lietotāja apmeklētā mājaslapā šis vīruss iefiltrē ļaundabīgu kodu, kas tālāk darbojas, lai zagtu norēķinu kāršu datus un citu privātu informāciju.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu. Kā arī aicinām nomainīt uz inficētās iekārtas saglabātās paroles un bankas kontu piekļuves datus.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://blogs.blackberry.com/en/2018/10/threat-spotlight-panda-banker-trojan-targets-the-us-canada-and-japan

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with pandabanker computer virus. This malware works similarly to the Zeus Trojan. On the website visited by the user, this virus filters malicious code, which further acts to steal payment card data and other private information.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. We also ask you to change the passwords and bank account access data stored on the infected device.

More information is available here:
https://blogs.blackberry.com/en/2018/10/threat-spotlight-panda-banker-trojan-targets-the-us-canada-and-japan

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.