Informācija par apdraudējumiem

open-telnet

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu iekārtai iespējams ir aktivizēta TELNET instance, kas ir brīvi pieejama no publiskā interneta. TELNETs nepiedāvā nekādu šifrēšanu, un var izpaust sensitīvus datus par jūsu sistēmu.

Ko darīt:
Mēs iesakām šim servisam aizliegt piekļuvi no publiskā interneta, atslēdzot portu 23.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your device may have an enabled TELNET instance that is freely accessible from the public internet. TELNETs do not offer any encryption and may disclose sensitive data on your system.

What to do:
We recommend that you deny this server access to the public internet by disabling port 23.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.