Informācija par apdraudējumiem

open-snmp

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu iekārtai iespējams ir aktivizēts Vienkāršais tīkla pārvaldības protokols (SNMP), kas brīvi pieejams no publiskā interneta. Tas ir interneta standarta protokols, lai pārvaldītu ierīces IP tīklos. Ierīces, kas atbalsta SNMP, ietver maršrutētājus, komutatorus, serverus, darba stacijas, printerus utt.

Ko darīt:
Mēs iesakām šo servisu atslēgt no publiskā interneta. To var izdarīt atslēdzot portu 161 no publiskā interneta.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your device may have Simple Network Management Protocol (SNMP) enabled, freely a from the public internet. It is a standard internet protocol for managing devices on IP networks. Devices that support SNMP include routers, switches, servers, workstations, printers, etc.

What to do:
We recommend disabling this server from the public internet. This can be done by disconnecting port 161 from the public internet.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.