Informācija par apdraudējumiem

open-redis

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu iekārtai iespējams ir aktivizēta atvērtā koda iekšējās atmiņas datu struktūra Redis, kas pieejama no publiskā interneta. Tas nozīmē, ka pastāv risks nesankcionētas ārējas ietekmes rezultātā zaudēt Redis datubāzē glabātos datus.

Ko darīt:
Ja jums nav nepieciešama Redis funkcionalitāte, tad iesakām šo servisu atslēgt no publiskā interneta. To var izdarīt atslēdzot portu 6379 no publiskā interneta.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://redis.io/topics/security

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību

English


What happened:
Your device may have an enabled open source internal data structure Redis, accessible from the public internet. This means that there is a risk of loss of data stored in the database Redis due to unauthorised external influences.

What to do:
If you do not need Redis functionality, then we recommend disabling this service from the public internet. This can be done by disconnecting port 6379 from the public internet.

More information is available here:
https://redis.io/topics/security

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.