Informācija par apdraudējumiem

open-qotd

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu datoram ir aktivizēts QOTD (Quote of the DAY) serviss un tas ir pieejams no publiskā interneta. Ja šis serviss ir pieejams no publiskā interneta, tad tas var tikt izmantots piekļuves lieguma uzbrukumos (DdoS).

Ko darīt:
Ja jums nav nepieciešama qotd funkcionalitāte, tad iesakām šo servisu atslēgt, atslēdzot portu 17 no publiskā interneta.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer has the QOTD (Quote of the DAY) service enabled and it is accessble from the public internet. If this service is accessible from the public internet, then it can be used in denial-of-service attacks (DdoS).

What to do:
If you do not need qotd functionality, we recommend disabling this service by disconnecting port 17 from the public internet.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.