Informācija par apdraudējumiem

open-portmapper

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu datoram ir publiski pieejams portamapper serviss, kas var tikt nesankcionēti izmantots kaitnieciskām darbībām, piemēram, piekļuves lieguma uzbrukumiem (DdoS) citām iekārtām.

Ko darīt:
Mēs iesakām bloķēt 111 porta pieslēgumus no publiskā interneta.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer's portamapper service is publicy accessible and it may be used by unauthorised persons for malicious activities, such as denial-of-service attacks (DdoS) on other devices.

What to do:
We recommend blocking the connections to port 111 from the public internet.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.