Informācija par apdraudējumiem

open-mqtt

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu iekārtai iespējams ir aktivizēts MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokols, kas ir brīvi pieejams no publiskā interneta svešām personām. MQTT ir "publicēt - parakstīties" ziņojumapmaiņas protokols.

Ko darīt:
Ja jums nav nepieciešama MQTT funkcionalitāte, tad iesakām šo servisu atslēgt, taču ja šis pakalpojums tomēr ir nepieciešams, tad iesakām apsvērt citus veidus, kā šo servisu izmantot, piemēram, caur VPN (Virtual Private Network).

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your device may have the MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protocol enabled, which is freely accessible to third parties from the public internet. MQTT is a "publish – subscribe" messaging protocol.

What to do:
If you do not need MQTT functionality, we recommend disabling this service.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.