Informācija par apdraudējumiem

open-mdns

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu iekārtai iespējams ir aktivizēts multiraides DNS protokols (Multicast DNS protocol) un tas ir pieejams no publiskā interneta. Šādas iekārtas var tikt izmantotas UDP amplifikācijas uzbrukumos, radot piekļuves traucējumus citām iekārtām un organizāciju resursiem.

Ko darīt:
Ja jums nav nepieciešama multiraides DNS protokola funkcionalitāte, tad iesakām šo servisu atslēgt. Ja tomēr šis serviss ir nepieciešams, tad iesakām apsvērt citus veidus kā to izmantot, piemēram, caur VPN (Virtual Private Network).

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your device may have Multicast DNS (Multicast DNS protocol) enabled, and it is available from the public internet. Such a device can be used in UDP amplification attacks, disrupting access to other devices and organisational resources.

What to do:
If you do not need multicast DNS protocol functionality, we recommend disabling this service.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.