Informācija par apdraudējumiem

open-ldap

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu iekārtai ir aktivizēts direktoriju vieglpiekļuves protokols jeb LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), kas ļauj šobrīd nesankcionēti pieslēgties jūsu iekārtai no publiskā interneta. Šis protokols paredzēts darbam ar TCP/IP stekiem, lai iegūtu informāciju no hierarhiskiem direktorijiem, piemēram, no X.500.

Ko darīt:
Ja jums nav nepieciešama "LDAP" funkcionalitāte, tad iesakām šo servisu atslēgt, vai arī iesakām apsvērt citus veidus, kā šo servisu izmantot, piemēram, caur VPN (Virtual Private Network).

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your device has an enabled LDAP or Lightweight Directory Access Protocol, which allows unauthorised access to your device from the public internet. This protocol is designed to work with TCP/IP stacks to obtain information from hierarchical directories, such as X.500.

What to do:
If you do not need "LDAP" functionality, we recommend disabling this service.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.