Informācija par apdraudējumiem

open-ipp

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu datoram ir aktivizēts IPP (Internet Printing Protocol) serviss, kas izmanto TCP 631 portu, un ir pieejams no publiskā interneta. Šis serviss ļauj jūsu iekārtai caur interneta pieslēgumu sazināties ar printeri, un nosūtīt failus drukai. Ja IPP servisam ir konfigurācijas nepilnības (nav pareizi un droši uzstādīts), tad tā rezultātā varētu būt iespējama attālināta piekļuve pie jūsu iekārtas nepiederošām personām.

Ko darīt:
Ja jums nav nepieciešama IPP funkcionalitāte, tad iesakām šo servisu atslēgt, kamēr to neizmantojat.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.shadowserver.org/what-we-do/network-reporting/open-ipp-report/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer has an enabled IPP (Internet Printing Protocol) service, that uses TCP port 631 and is available from the public internet. This service allows your device to communicate with the printer and send files for printing via an internet connection. If the IPP service has a configuration deficiencies (not properly and securely installed), it could result in unauthorised and remote access to your device.

What to do:
If you do not need IPP functionality, we recommend disabling this service while you are not using it.

More information is available here:
https://www.shadowserver.org/what-we-do/network-reporting/open-ipp-report/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.