Informācija par apdraudējumiem

open-ipmi

Apdraudējuma apraksts:

No interneta pieejama iekārtas IPMI (https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Platform_Management_Interface) kontroles vietne. Piekļuve šim interfeisam notiek izmantojot UDP 623 portu. Drošības nolūkos piekļuve šim interfeisam jāierobežo iekārtas konfigurācijā vai ugunsmūrī.

English


The IPMI (https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Platform_Management_Interface) control website is available on the internet. This interface is accessed via UDP port 623. For security reasons, access to this interface must be restricted in the device configuration or firewall.