Informācija par apdraudējumiem

open-elasticsearch

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu datoram ir aktīvs informācijas meklēšanas un analīzes rīks elasticsearch, kam šobrīd iespējams nesankcionēti pieslēgties no interneta.

Ko darīt:
Ja jums nav nepieciešama elasticsearch funkcionalitāte, tad iesakām šo servisu atslēgt. Ja jums ir nepieciešama šī funkcionalitāte, tad iesākam izpētīt drošākus veidus kā to izmantot, piemērām, caur VPN (Virtual Private Network).

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību

English


What happened:
Your computer has an enabled Information search and analysis tool elasticsearch, which can currently be accessed from the internet without authorisation.

What to do:
If you do not need elasticsearch functionality, we recommend disabling this service. If you need this functionality, then we recommend to explore more secure ways to use it, such as via VPN (Virtual Private Network).

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.