Informācija par apdraudējumiem

open-cwmp

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu datoram ir aktīva CPE WAN pārvaldības protokolu programmatūra (CWMP) un tai var nesankcionēti pieslēgties no interneta.

Ko darīt:
Ja jums nav nepieciešama CWMP funkcionalitāte, tad iesakām šo servisu atslēgt. Ja jums ir nepieciešama šī funkcionalitāte, tad iesākam izpētīt drošākus veidus kā to izmantot, piemēram, caur VPN (Virtual Private Network).

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
CPE WAN management protocol software (CWMP) is enabled on your computer and it can be accessed from the internet without authorisation.

What to do:
If you do not need CWMP functionality, we recommend disabling this service. This can be done by modifying the router's settings.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.