Informācija par apdraudējumiem

open-chargen

Apdraudējuma apraksts:

Uz Jūsu servera nekorekti konfigurēts CHARGEN serviss (darbojas uz TCP vai UDP 19 porta), ko var izmantot piekļuves atteices uzbrukumos (DDoS). Šim servisam nevajag būt pieejamam no interneta. Lūdzu pārbaudiet serveri!

English


The CHARGEN service (running on TCP or UDP port 19) is incorrectly configured on your server and can be used in denial-of-service attacks (DDoS). This service should not be available from the internet. Please check the server!