Informācija par apdraudējumiem

ntp-version

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu iekārtai informācija par NTP jeb Tīkla laika protokols (Network Time Protocol) versiju ir redzama internetā.

Ko darīt:
Mēs iesakām jūsu ierīcei atslēgt pieslēgumus uz 123 porta no publiskā interneta.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Information about NTP or Network Time Protocol version for your device is available on the internet.

What to do:
We recommend that you disallow connections to port 123 from the public internet.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.