Informācija par apdraudējumiem

neurevt

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar neurevt datorvīrusu (pazīstams arī kā Betabot). Šī ļaunatūra var bloķēt/traucēt atsevišķu anti-vīrusu programmu darbību, kā arī izplatīties tālāk caur ārējiem datu nesējiem (zibatmiņām, ārējiem cietajiem diskiem utt.) Minētais datorvīruss ir multifunkcionāls un var tik izmantots kā DDoS uzbrukumu veikšanai, tā sensitīvas informācijas zagšanai no iekārtas.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu. Kā arī nomainīt visas paroles, kas saglabātas uz iekārtas.

Plašāka informācija pieejama šeit: https://threats.kaspersky.com/en/threat/Trojan.Win32.Neurevt/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with neurevt computer virus (also known as Betabot). This malware can block/interfere with some anti-virus programs, as well as spread through external data carriers (flash drives, external hard drives, etc.). This computer virus is multifunctional and can be used for DDoS attacks as well as for stealing sensitive information from the device.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. As well as change all passwords stored on the device.

More information is available here: https://threats.kaspersky.com/en/threat/Trojan.Win32.Neurevt/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.