Informācija par apdraudējumiem

murofet

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar murofet datorvīrusu. Šis vīruss paredzēts citu ļaunatūru lejupielādei uz iekārtām, uz kurām darbojas Microsoft operētājsistēma.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://www.sophos.com/en-us/threat-center/threat-analyses/viruses-and-spyware/W32~Murofet-A/detailed-analysis.aspx

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with the murofet computer virus. This virus is designed to download other malware to devices running the Microsoft operating system.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://www.sophos.com/en-us/threat-center/threat-analyses/viruses-and-spyware/W32~Murofet-A/detailed-analysis.aspx

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.