Informācija par apdraudējumiem

mozi

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Iespējams, ka kāda no Jūsu iekārtām ir inficēta ar ļaunatūru un kļuvusi par daļu no robotizētā Mozi datortīkla (botneta), un tiek nesankcionēti izmantota kaitnieciskām darbībām, tādām kā piekļuves lieguma uzbrukumiem (DDoS) vai citu ļaunatūru lejupielādei uz jūsu iekārtas.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
It is possible that one of your devices is infected with malware and has become part of a robotic Mozi computer network (botnet) and is being used by unauthorised persons for malicious activities such as denial-of-services attacks (DDoS) or other malicious software on your device.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.