Informācija par apdraudējumiem

monero

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar Monero datorvīrusu. Šis vīruss fonā izmanto jūsu datorsistēmas resursus (galvenokārt GPU jaudu), lai ģērētu kriptovalūtu. Tāpēc jūs varētu novērot lēnāku datora darbību.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://blog.malwarebytes.com/detections/trojan-monero/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with Monero computer virus. This virus uses your computer system resources (mostly GPU power) in the background to generate cryptocurrency. Therefore, you may experience slower computer performance.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://blog.malwarebytes.com/detections/trojan-monero/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.