Informācija par apdraudējumiem

mkero

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar kriptovalūtu miner ļaunatūru. Tā izmanto jūsu datorsistēmas resursus (CPU jaudu ), lai ģenerētu kriptovalūtu. Par to varētu liecināt palēnināta iekārtas darbība, tajā skaitā uzkaršana.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://malwaretips.com/blogs/remove-minr-cpu-miner/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with cryptocurrency miner malware. It uses your computer system resources (CPU power) to generate cryptocurrency. The possible signs could be slow performance of the device, heating up.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://malwaretips.com/blogs/remove-minr-cpu-miner/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.