Informācija par apdraudējumiem

magecart

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar Magecart ļaunatūru. Tā tiek izmantota, lai zagtu norēķinu karšu informāciju, kad lietotājs kartes detaļas ievada kompromitētā e-komercijas mājaslapām.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusa programmu. Kā arī bloķēt visas norēķinu kartes, kuras izmantojāt interneta pirkumiem.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/js.magecart

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with Magecart malware. It is used to steal payment card information when a user enters card details into compromised e-commerce websites.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required. As well as block all payment cards you used for online purchases.

More information is available here:
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/details/js.magecart

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.