Informācija par apdraudējumiem

loader

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Jūsu dators iespējams ir ticis inficēts ar kaitniecisku loader.exe failu. Pazīmes, kas par to varētu liecināt: nestabils interneta savienojums, palēnināta datora darbība vai "paralizēts" datora ekrāns, kā arī regulāri tiekat pāradresēts uz aizdomīgām vietnēm, kuras nebijāt plānojis apmeklēt.

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://file-intelligence.comodo.com/windows-process-virus-malware/exe/Loader

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
Your computer may have been infected with malware loader.exe file. Possible signs: an unstable internet connection, a slow computer, or a "paralysed" computer screen, and regular redirects to suspicious sites that you didn't plan to visit.

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://file-intelligence.comodo.com/windows-process-virus-malware/exe/Loader

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.