Informācija par apdraudējumiem

linux.ngioweb

Apdraudējuma apraksts:

Kas ir noticis:
Iespējams, ka kāda no Jūsu iekārtām ir inficēta ar ngioweb ļaunatūru un kļuvusi par daļu no robotizēta datortīkla (botneta), un tiek nesankcionēti izmantota kaitnieciskām darbībām, tādām kā piekļuves lieguma uzbrukumiem (DDoS).

Ko darīt:
Nepieciešams veikt pilnu datora pārbaudi ar atjauninātu antivīrusu programmu.

Plašāka informācija pieejama šeit:
https://blog.netlab.360.com/an-analysis-of-linux-ngioweb-botnet-en/

*Ja jums trūkst pieredze un zināšanas minēto darbību veikšanai - iesakām apsvērt iespēju izmantot kompetenta IT speciālista palīdzību.

English


What happened:
It is possible that one of your devices is infected with ngioweb malware and has become part of a robotic computer network (botnet) and is being used by unauthorised persons for malicious activities such as denial-of-services attacks (DDoS).

What to do:
A full scan of your computer with an updated antivirus program is required.

More information is available here:
https://blog.netlab.360.com/an-analysis-of-linux-ngioweb-botnet-en/

* If you lack the experience and knowledge to perform these activities – we recommend that you consider using the help of a competent IT specialist.